Výzva Vráťme Slovensko ľuďom

Výzva Vráťme Slovensko ľuďom

Spolu s ďalšími nezaradenými poslancami v Národnej rade a ďalšími odborníkmi, sme pripravili spoločnú programovú Výzvu Vráťme Slovensko ľuďom.

Aj keď svoje úsilie aktuálne smerujem najmä do regiónu, víziu vytvorenia strany, ktorá sa vráti k ľuďom, považujem za dôležitú a preto ju aj podporujem. Vážim si tých, ktorí sa k tejto vízii hlásia a musím povedať aj to, že spoluprácu v našej skupine nezaradených poslancov v Národnej rade považujem za produktívnu a prínosnú.

Ak sa vízia, ktorú sme spoločne vytvorili a hlásime sa k nej, pretaví do založenia zmysluplného politického subjektu, verím, že má potenciál byť prínosom.

Vráťme Slovensko ľuďom

Slovensko je najbohatšie vo svojej histórii – aspoň na papieri. Vládne však hlboká nespokojnosť s politickou situáciou a stavom spoločnosti. Kým radikálne a extrémistické pohľady majú vo verejnom priestore široké zastúpenie, rastúca časť občanov sa necíti byť reprezentovaná nikým. Od politikov pritom nechcú nemožné. Chcú len, aby nekradli, svedomito pracovali a držali sa hodnôt Novembra 1989. O dôveru týchto občanov sa chceme uchádzať my…

Celú výzvu nájdete uverejnenú na tejto stránke…

Novinky

Kontakt