Vystupujeme z OĽaNO, pracujeme ďalej

Vystupujeme z OĽaNO, pracujeme ďalej

Nezávislí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Viera Dubačová a Oto Žarnay už ďalej nebudú pôsobiť v poslaneckom klube hnutia OĽaNO. V pléne budú vystupovať ako nezaradení, naďalej sa ale hlásia ku spolupráci s opozičnými demokratickými zoskupeniami a poslancami.

Ako nezávislí kandidáti sú obaja vďační hnutiu OĽaNO za priestor, ktorý nezávislým osobnostiam poskytuje. Priestor na svoju ďalšiu prácu však vidia mimo neho.

„Prácu v Národnej rade vnímam najmä ako možnosť priblížiť problémy regiónov Bratislave. Pred župnými voľbami  sa v rámci snahy o pozdvihnutie regiónov snažím prebudiť a motivovať do politiky aktívnych ľudí z okresov Banskobystrického kraja. Cítim, že v tejto snahe musí zvíťaziť moja nezávislosť, pretože verím, že len občianska angažovanosť nás môže posunúť ďalej. Žiaľ, fungovanie súčasných politických strán jej nenapomáha. Chcem ľuďom vysvetľovať, že to ide aj inak a slušne,“ približuje svoje dôvody poslankyňa Viera Dubačová.

V rámci vlastnej zákonodarnej iniciatívy Dubačová dosiaľ navrhovala napríklad povinné otvorenie zasadnutí mestských a obecných komisií verejnosti. Angažovala sa aj pri návrhu na vrátenie kompetencií ohľadom regulácie hazardu mestám a obciam. Spolupracovala ale aj na navrhovanej novele Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a viacerých ďalších legislatívnych úpravách. Pôsobí zároveň vo Výbore NRSR pre kultúru a médiá a v Mandátovom a imunitnom výbore.

Viera Dubacova, Oto Zarnay NRSRViera Dubačová je tiež iniciátorkou zavedenia dramatickej výchovy na školách, ako účinnej formy vzdelávania a výučby moderných dejín, vzdelávania k ľudským právam, tolerancii, rozvoju komunikačných schopností a riešenia šikany, prejavov rasizmu či xenofóbie. Na parlamentnej pôde už spolu s kolegami v tejto veci zorganizovala viacero pracovných stretnutí a odborných seminárov.

“Do politiky som vstupoval s trochu inými predstavami a pre ďalšie pôsobenie vidím lepší priestor na svoju prácu mimo hnutia, ktoré sa dlhodobo profiluje smerom ku konzervatívnej strane. Cítim sa viac ako nezávislý občiansky politik, ktorý sa chce vo svojej funkcii venovať napomáhaniu ľuďom bez akejkoľvek ideológie,” hovorí poslanec Oto Žarnay o svojich dôvodoch vystúpenia z klubu OĽaNO.

Žarnay v rámci svojej legislatívnej iniciatívy navrhoval napríklad zavedenie etického kódexu poslancov obecných zastupiteľstiev a navrhol poskytnúť občanom právo vystúpiť na ich zasadnutiach. Najnovšie stojí aj za novelou Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá predpokladá vytvorenie rámca pre riadne fungovanie žiackej a študentskej samosprávy. Novela by mala zlepšiť participáciu žiakov a študentov na živote školských organizácií.

Spolupodieľal sa na tvorbe mnohých ďalších legislatívnych úprav v oblasti verejnej správy, sociálnych vecí i ekonomickej oblasti a v rámci svojej práce v komunikácii s ministerstvami a kompetentnými orgánmi sa zameriava najmä na pomoc jednotlivcom z oblasti školstva. V Národnej rade zároveň pôsobí vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbore pre nezlučiteľnosť funkcií.

Obaja poslanci pôsobia aj v mestských zastupiteľstvách, Viera Dubačová v banskobystrickom mestskom zastupiteľstve a Oto Žarnay v košickom, a skúsenosti z praxe preniesli do spolupráce s kolegami na zákonoch týkajúcich sa miestnej samosprávy.

Novinky

Kontakt