„Starostovská“ novela zákona o obecnom zriadení nie je dobrá

„Starostovská“ novela zákona o obecnom zriadení nie je dobrá

Opäť hovoríme o zmenách Zákona o obecnom zriadení. Vláda znovu prišla so zákonom, ktorý je nedostatočne odkomunikovaný, čo sa odráža aj na celkovom znení. Zvyšuje právomoci starostov, nerieši zásadné problémy, ako transparentnosť a zapájanie občanov do vecí verejných a posilňovanie postavenia kontrolórov. Návrh hovorí o znížení počtu poslancov napriek tomu, že už dnes z okrajových častí miest počúvame, že ich hlas je reprezentovaný len slabo.

Chcú navrhovatelia diskriminovať hlas menších mestských častí, ktorých záujmy nebude mať kto zastupovať? Chcú navrhovatelia oklieštiť hlas opozície? Takýto návrh neberie do úvahy potreby verejnosti, ale akoby išiel po ruke len niektorým primátorom a starostom.

Citlivo vnímam pôsobenie obecných a mestských samospráv na Slovensku a práve na tejto úrovni prichádzajú občania prvýkrát a následne najčastejšie do styku s demokratickými inštitúciami. Preto je veľmi dôležité, či dokážu samosprávy kvalitne a otvorene so svojimi občanmi komunikovať, prijímať ich požiadavky, potreby, prípadne argumentovať.

Počas môjho mandátu poslankyne Národnej rady sme tu spolu s kolegami Ondrom Dostálom, Otom Žarnayom, Jánom Budajom a ďalšími predložili alebo podporili viacero návrhov zmeny obecného zákona. Tieto zmeny mali viesť práve k posilneniu hlasu občanov, verejnosti v samospráve, čiže k podporeniu budovania otvorenej občianskej spoločnosti. Navrhovali sme teda otvorené obecné, mestské komisie, navrhovali sme zaviesť etický kódex poslancov, chceli sme umožniť vystúpenie verejnosti na zasadnutí obecných a mestských zastupiteľstiev, podpory od koaličných poslancov sme sa, žiaľ, nedočkali.

Rovnako sa nič z toho neobjavilo ani v aktuálnej novele tohto zákona. Zákon zohľadňuje a zapracováva pripomienky z väčšej časti iba jednej skupiny obyvateľov, a to starostov a primátorov.

Vôbec nezohľadnil požiadavky občanov či poslancov mestských a miestnych zastupiteľstiev. Som rada, že aj kolegovia z koalície dali teraz v pléne nádej, že vládny návrh zákona v pôvodnej podobe neprejde a budem podporovať ich prípadný pozmeňujúci návrh.

Novela, ktorú máme na stole, totiž neprináša viac transparentnosti ani otvorenosti do samospráv. Nepomáha k budovaniu tej občianskej angažovanej spoločnosti, ktorá práve môže napomôcť k tomu, že v konečnom dôsledku sa budú riešiť konkrétne prípady občanov. Iba technokraticky rieši požiadavky niektorých starostov a primátorov.

To, že je táto novela starostovská, najviac demonštruje príklad zníženia poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev.

Argumentuje sa tu domnelým šetrením, pritom odmeny poslancov zastupiteľstiev ani zďaleka netvoria významnú čiastku v rozpočte obcí či miest. Hlavným argumentom je teda úspora. Keď sa však pozrieme na príklad mojej domovskej Banskej Bystrice, pri plánovanom znížení počtu poslancov z 31 na 21 dôjde k úspore 100-tisíc eur, čo predstavuje 0,13 % výdavkov mestského rozpočtu. Čiže argument vysokých výdavkov je iba akýmsi ospravedlnením akejsi mocenskej snahy niektorých starostov a primátorov oklieštiť personálne zloženie zastupiteľstiev, poprípade umlčať opozíciu, hlas nezávislých poslancov.

Čo však takéto zásadné zníženie bude znamenať pre samosprávy, poďme si to rozložiť. Opäť budem vychádzať z príkladu z Banskej Bystrice, kde teda máme 31-členný zastupiteľský zbor. Po novom by sa znížil na 21, to znamená desať poslancov by tam už nebolo. Máme mestské časti, okrajové mestské časti. Už teraz sa obyvatelia týchto mestských častí sťažujú na to, že ich záujmy nie sú dostatočne zastupované, že sú na okraji záujmu, že sa neriešia.

Ak si zoberieme časti ako Šalková, títo občania sú naozaj za okrajom záujmu. Z ich prostredia idú požiadavky práve o posilnenie ich hlasu v mestskom parlamente. Nie naopak, nie o umlčanie. Obyvatelia malých mestských častí si teda ťažko presadia svojho zástupcu vo veľkom obvode, nemajú šancu. My im ju dokonca týmto zákonom berieme. Vravíme občanom, ste na okraji, tam zostanete, vaše veci sa budú, ak sa vôbec budú riešiť, tak budú až medzi poslednými, lebo vy tam nebudete mať hlas, ktorý vás bude zastupovať. Pritom práve preto, že sú tieto časti okrajové, ich požiadavky sú špecifické, vychádzajú z viac obecného charakteru týchto mestských častí ako mestského, pretože častokrát tie časti majú, sú to malé dedinky, pripojené dedinské časti. Doteraz sa im ťažko presadzovalo svojich zástupcov, po novom to bude ešte ťažšie. Túto novelu vnímajú ako útok na svojich zastupiteľov.

Aj preto som bola týmito poslancami mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vyzvaná, aby som sa proti tejto zmene postavila. Takže vnímam nespravodlivosť tohto návrhu voči väčším mestám. Kým 20-tisícové mesto môže mať 13 poslancov, rovnako veľká časť v Banskej Bystrici si bude môcť voliť iba siedmich zástupcov. To je veľký nepomer. To je veľká diskriminácia.

Aby som to na záver zhrnula, tento zákon zohľadňuje iba potreby niektorých starostov a primátorov, nedáva priestor pre pripomienky poslancov obecných zastupiteľstiev, neberie do úvahy potreby a hlas verejnosti. A vrcholom tejto novely je umlčanie opozície, ktoré si starostovia chcú zabezpečiť cez oslabenie zastupiteľstiev.

Novinky

Kontakt