RTVS aj pre Slovákov za hranicami

RTVS aj pre Slovákov za hranicami

V súvislosti s plánom Rozhlasu a televízie Slovenska požiadať operátorov v Českej republike o ukončenie šírenia televízneho vysielania Jednotky a Dvojky, upozorňuje nezávislá poslankyňa NRSR Viera Dubačová na Slovákov žijúcich v zahraničí. Tí by podľa nej nemali prísť o možnosť sledovať vysielanie domácej verejnoprávnej televízie.

„V čase, kedy sú seriózne a dôveryhodné zdroje informácií čoraz vzácnejšie, je ukončenie možnosti sledovania RTVS pre Slovákov žijúcich mimo územia našej krajiny zlou správou,“ hovorí Viera Dubačová, členka výboru NRSR pre kultúru a médiá.

„Uplatňovanie autorských práv a licencií je, samozrejme, potrebné. V tomto smere ale nemôžeme zabúdať na fakt, že len v Českej republike žije alebo dlhodobo pracuje podľa odhadov až okolo 400-tisíc Slovákov a približne rovnaký počet aj v ďalších európskych krajinách,“ pripomína.

Rozhlas a televízia Slovenska a kandidáti na nového generálneho riaditeľa RTVS by podľa nej mali zvážiť projekt vytvorenia voľne šíreného medzinárodného televízneho kanálu.

„Aj keď Slováci v zahraničí spravidla nie sú koncesionármi RTVS, som presvedčená, že slovenské verejnoprávne médium by tu malo byť aj pre nich, tak ako je napríklad v podobe rádia Slovakia International. Práve vysielanie domáceho spravodajstva, publicistiky, vlastnej dramatickej či dokumentárnej tvorby, ale napríklad aj umeleckých či športových prenosov zo slovenských súťaží, je pre mnohých dôležitým kontaktom s domovom,“ hovorí.

„RTVS samozrejme na takýto krok potrebuje aj podporu politikov. Uvedomujem si, že by si to vyžiadalo napríklad zvýšené náklady na satelitnú distribúciu televízneho signálu, no zároveň minimálne programové a prevádzkové náklady. Diskusiu na túto tému chcem otvoriť už na najbližšom zasadnutí Výboru NRSR pre kultúru a médiá,“ približuje Dubačová.

Poukazuje pritom aj na komerčných vysielateľov, ktorí rovnako z licenčných dôvodov ukončili šírenie svojich programov v Českej republike. „RTVS nie je porovnateľný podnikateľský subjekt, no má možnosti na to, aby náklady na prevádzku medzinárodného televízneho kanálu mohli byť kompenzované príjmami z reklamy vysielanej pre divákov za hranicami, prípadne aj finančnými dohodami s operátormi za hranicami Slovenska,“ dodáva poslankyňa.


Pozn.: Údaje o počte Slovákov žijúcich v zahraničí sú čerpané z Koncepcie Štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Novinky

Kontakt