Rok 2018 v parlamente

Rok 2018 v parlamente

Samotnú prácu v parlamente pokladám síce len za malú časť z poslaneckého poslania, ale je základným nástrojom zmeny a snahy o rekonštrukciu štátu, o ktorú sa spolu musíme pokúšať. Skôr než sa pustíme do schvaľovania a predkladania nových zákonov poslaneckým kolegom, zosumarizovala som aj na základe vašich podnetov svoju prácu v parlamente za minulý rok 2018.

V roku 2018 som predložila do NR SR 16 zákonov. Z toho 14 ako spoluautorka a spolupredkladateľka a 2 ako samostatná predkladateľka návrhu zákona. Samozrejme, mala som aj viacero oficiálnych interpelácií a otázok na členov vlády.

• Média a kultúra

Moja orientácia v politike sa zameriava hlavne na témy kultúry a médií, keďže z tohto odvetvia aj sama pochádzam a som aj členka Výboru NR SR pre kultúru a média. Začiatkom roka 2018 obletela celé Slovensko správa a vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Naskytla sa tak otázka, do akej miery sú v skutočnosti chránení novinári, najmä investigatívni, ktorí svojou činnosťou odhaľujú aj nekalú činnosť politických špičiek. Spolu s Miroslavom Beblavým som preto predložila návrh zákona na podporu investigatívnej žurnalistiky zo štátneho rozpočtu, pretože tento druh novinárskej činnosti je ďalší z funkčných prostriedkov kontroly výkonu štátnej moci. Ďalej sme v oblasti ochrany žurnalistiky predložili návrh zákona, ktorý by znemožnil neodôvodnené žalovanie novinárov za výkon ich činnosti, keďže častokrát im tieto neopodstatnené žaloby bránia vo výkone ich práce. Ďalším bodom našej práce bolo zamedziť krížovému vlastníctvu v médií. Keďže súčasná právna úprava je nedostatočná, predložili sme návrh zákona, ktorým sa mali „odkryť“ skutoční vlastníci mediálnych spoločností. Novela bola motivovaná najmä snahou o to, aby sme každé dôveryhodné médium mohli považovať za nezávislé a aby sa zamedzilo neraz až agresívnym aktivitám finančných skupín v médiách. Taktiež som sa vyjadrovala v rozprave o návrhoch zákonov od iných poslancov v oblasti kultúry. Je vidieť, že zásadnú reformu potrebuje proces voľby generálneho riaditeľa RTVS, avšak pokusy od mojich kolegov neboli úplne vhodné a efektívne na vyriešenie situácie. Vystúpiť som musela aj v prípade návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorý celkom nezodpovedal realite, ani požiadavkám umeleckej obce, ktorá by bola ním bola priamo dotknutá.

• Samosprávy

Keďže som sa roky pôsobila ako mestská poslankyňa a stále zastupujem banskobystrický okres v zastupiteľstve VÚC, považujem za potrebné sa tejto téme venovať aj na pôde NR SR. Spoločne s mojimi kolegami sme predložili návrh zákona, ktorý by umožňoval obciam zaviesť novú daň, a to konkrétne miestnu daň za šírenie vonkajšej reklamy. Keďže reklamné pútače v obciach nepôsobia príliš esteticky, priam naopak, mala by sa za ich prevádzkovanie platiť aspoň nová daň, ktorá by pomohla obciam ako nový príjem do ich rozpočtov. Ďalším krokom bol návrh zákona, ktorý by zamedzil svojvôľu developerov pri ich projektoch. Prax ukázala, že posudok o pripravenosti dopravnej infraštruktúry obce poskytne developer, čo môže byť zneužívané. V rámci zmieňovanej novely mala vydávať toto stanovisko priamo obec, čím by sa opäť v niečom posilnili jej právomoci.

• Školstvo

V závere roka 2018 sme s kolegami zo strany SPOLU – občianska demokracia predložili návrh zákona, ktorým by sa vyriešila komplikovaná problematika s odoberaním titulov. Je to rázny krok, ale spoločenská situácia ukázala, že je potrebný, pretože informácií o nekalom nadobúdaní akademických titulov. Každý človek ktorý svoj titul nadobudol poctivo, vynaložil na jeho získanie určitú námahu. Nevidíme preto dôvod, prečo sa by sa rovnakými titulmi mali chváliť aj ľudia, ktorí sa pri získavaní titulov uchýlili k plagiátorstvu alebo k inej podvodnej činnosti.

• Tretí sektor

V oblasti tretieho sektora sme priniesli dve podstatné novely zákona. Prvý návrh novely z mája 2018 sa týkal úpravy zákona o neziskových organizáciach, ktorý mal presnejšie špecifikovať menovacie kompetencie zakladateľa neziskovej organizácie voči prvým členom orgánov danej organizácie. Zároveň sa mal zvýšiť vplyv zakladateľa, a to najmä možnosťou navrhnúť odvolanie riaditeľa, v prípade, ak by zaobchádzal s organizáciou nevhodne vzhľadom na jej cieľ. Keďže návrh neprešiel, ale vychádzal z reálnych potrieb praxe, o ktorých sme komunikovali zo zástupcami viacerých neziskoviek či samospráv, ktoré ich zriaďujú, pokúsime sa teraz o predloženie tejto novely opäť. Druhý návrh predkladaný na poslednej schôdzi v minulom roku sa týkal dofinancovania tretieho sektora zo súkromnej sféry. Docieliť to mal inštitút sponzorstva, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje len v rámci športu. Sponzorstvo by motivovalo súkromnú sféru na finančnú podporu tretieho sektora, a to prostredníctvom odpočítateľnej položky z daní pre sponzora, ktorý poskytol finančnú čiastku organizácií, ktorá plní všeobecne-prospešný účel. To by však bolo možné len za splnenia istých špecifických kritérií a zachovaní určitej miery transparentnosti.

Koalícia sa drží svojej dohody, že za návrhy opozície, bez ohľadu na ich obsah, jednoducho nehlasujú. Našou povinnosťou ale je ukázať, že s kvalitnými návrhmi na zlepšenie fungovania štátu vieme prichádzať. Kde tu sa i koalícia vie potom inšpirovať, v niektorých prípadoch i spolupracovať. Napriek rozloženiu politických síl sa ani v tomto roku nechystáme zanevrieť na legislatívnu činnosť a aj na januárovú schôdzu prekladám sama či s kolegami niektoré návrhy smerujúce k lepšie fungujúcemu štátu.

Novinky

Kontakt