Prísna legislatíva pre neziskové organizácie sa zmierni

Prísna legislatíva pre neziskové organizácie sa zmierni

Pokiaľ nezisková organizácia nepodá ministerstvu do 15. júla svoju výročnú správu za predchádzajúci rok, automaticky vstupuje do likvidácie. Bez možnosti dodatočne vykonať nápravu.

Takúto povinnosť nemajú žiadne iné mimovládne organizácie či občianske združenia. Pri nadáciách platilo aj dosiaľ rozumné pravidlo o náhradnom termíne či sankciách a až následnom rušení, avšak nie automatickom, ale po rozhodnutí súdu.

Zmenu, aby sa na neziskové organizácie vzťahovala úprava ako pri nadáciách, sme spolu so Zuzanou Zimenovou, Ondrejom Dostálom a Petrom Osuským v parlamente predkladali ešte v marci. Vtedy sa podpory nedočkala.

Napriek tomu som rada, že si túto myšlienku teraz osvojili koaliční poslanci Zelník a Bastrnák a dnes sme v parlamentne schválili návrh, ktorý túto nezmyselnú legislatívu mení. Neuberá síce neziskovým organizáciám povinnosti, no pripúšťa možnosť nápravy.

Náš pozmeňujúci návrh, aby sa zmena dotkla aj neziskoviek, ktoré už museli tento rok vstúpiť do likvidácie, a mohli sa tak ešte zachovať, však už žiaľ podporu nenašiel.

Je to signál, že má zmysel otvárať na pôde parlamentu všetky dôležité témy.

Novinky

Kontakt