Pri bojovníkoch proti fašizmu nezabúdajme aj na protikomunistický odboj

Pri bojovníkoch proti fašizmu nezabúdajme aj na protikomunistický odboj

Koaličný poslanecký návrh novely zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách s cieľom zlepšenia finančnej situácie účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách aktuálne prerokúva NRSR.

Ako je uvedené v dôvodovej správe, vzhľadom na zásluhy uvedeného okruhu osôb, ako aj vzhľadom na závažné zdravotné a sociálne problémy, ktoré vyplývajú z ich vyššieho veku, je žiaduce zvýšiť ich dávky sociálneho zabezpečenia z dôvodu, že tieto dávky boli priznané už pred dlhším obdobím. Predkladatelia v dôvodovej správe uvádzajú, že pri zvýšení príspevkov majú na mysli ľudí, ktorí sa „priamo so zbraňou v ruke alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili vojenských operácií počas druhej svetovej vojny“.

„Zákon preto dnes akoby nepočítal s finančným zvýhodnením účastníkov protikomunistického odboja, a to musíme zmeniť. Fašizmus a komunizmus sú totiž totalitné ideológie, ktoré spája nenávisť a ktoré majú na svedomí milióny ľudských životov. To by mala Slovenská republika zobrať do úvahy aj pri finančnom ohodnotení tých, ktorí proti fašizmu či komunizmu aktívne bojovali,“ hovorí nezaradená poslankyňa NRSR Viera Dubačová, spoluzakladateľka novej strany SPOLU – občianska demokracia.

Právna analýza, ktorú si dala vypracovať skupina nezaradených poslancov okolo Miroslava Beblavého ukázala, že už interpretáciou dnešného znenia zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie možno dospieť k tomu, že príspevok by mal byť poskytnutý účastníkom protikomunistického odboja už v súčasnosti.

„Keď sme sa v tejto veci obrátili interpeláciou na pána ministra Richtera, odkázal nás vypýtať si stanovisko Ministerstva spravodlivosti. Keď sme tak urobili, zistili sme, že pani ministerka s touto interpretáciou nesúhlasí, pričom sa opiera napríklad o dôvodovú správu, ktorá však v zmysle záverov Ústavného súdu Slovenskej republiky nie je integrálnou súčasťou zákona. V záujme právnej istoty preto navrhujeme pozmeňujúcim návrhom tento problém vyriešiť tak, aby sme účastníkom protikomunistického odboja vzdávali vďaku nielen slovne,“ vysvetľuje poslankyňa Viera Dubačová.

V rámci 19. zasadnutia národnej rady tak poslankyňa podá pozmeňujúci návrh k návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách. Pozmeňujúci návrh definuje, že účastníkom národného boja za oslobodenie podľa tohto zákona sa rozumie aj účastník protikomunistického odboja.

„Takmer tri desaťročia po páde komunistického režimu by sme mali bojovníkom proti nemu povedať ďakujem rovnakou formou, ako to robíme bojovníkom proti fašizmu,“ dodáva Dubačová.

Novinky

Kontakt