Ľudia bdejte, zomrel človek! Pripomíname si upálenie Jana Palacha

Ľudia bdejte, zomrel človek! Pripomíname si upálenie Jana Palacha

 

Na každém rohu noci planou ohnivci
Ale tam na poušti je osolené místo
Kde hořel keř za bíleho dne…

Jan Skácel, z básne Hořící keř

Palachov odkaz bude stále narastať. Práve preto, že dlhé roky sme boli ku nemu ľahostajní. Bol to odkaz jedného z nás – nezostať v ťažkých dobách ľahostajný a cítiť zodpovednosť za dianie okolo seba

Je to hlboko ľudský odkaz, ktorého absenciu si dnes, žiaľ, užívame naplno. Náš svet ovládajú povrchné veci bez obsahu. Ovládajú nás falošní vodcovia bez morálnych princípov. Ovplyvňujú nás lacno a rýchlo prístupné informácie, ktoré sa s pravdou nikdy ani nestretli. Aby takto rýchlo zmanipulovateľná spoločnosť mohla vzniknúť, bolo treba umlčať odkazy ľudí ako Jan Palach.

palach-uprKeď sme zhruba pred desiatimi rokmi pracovali na inscenácii Téma Palach, bola som otrasená, ako málo mladých ľudí o Palachovi vie. Všetci boli presvedčení, že je to posol z dávnej minulosti, ktorá sa nezopakuje a nevráti. Vyrastali v dobe, kde sa na výslnie dostávali ekonómovia a právnici, ľudia bez humanitného vzdelania, duchovného dozretia, bez kultúry. Intuitívne vo mne narastal strach zo spoločnosti, v ktorej všetky hlboko ľudské posolstvá budú prehlušené ekonomickými požiadavkami.

Veta – „Keď budeme mať zarobené peniaze, potom si budeme môcť dovoliť financovať divadlá z postihnutými ľuďmi“, mi znie stále v hlave. Stretávala som sa s ňou denne stokrát a stala sa pre mňa symbolom pomýlenej spoločnosti. Humanitne vzdelaný ekonóm vyspelej krajiny vie, že dobrá, prosperujúca otvorená spoločnosť sa buduje ruka v ruke s napĺňaním humanistických ideálov. Práve dnes sa nám to vo svojej nahej obludnosti vracia. Všetkým, ľahostajným odmietajúcim prijať osobnú zodpovednosť za stav sveta.

Dostali sme sa na roh slepej uličky, odkiaľ je ešte možnosť návratu. Musíme sa však naučiť počúvať odkazy, odčítavať symboly a hlavne namiesto alibistických prázdnych gest hľadať pravdu. Je dôležité sa pýtať, akou výchovou, vzdelaním prešiel Jan Palach, čo ho ovplyvňovalo, ako hlboko ho zraňovala nesloboda, potláčanie základných ľudských práv, násilie páchané vojskami cudzích armád na svojej krajine, ubitá demokracia. Ako by sa zachoval v dnešnej dobe a čo by nám povedal na našu neschopnosť aj v 21. storočí stáť na strane pravdy, lásky, slobody a demokracie. Asi by trpel, keby videl, ako ľudia pod tlakom lží znovu upierajú zrak k Rusku a sršia nenávistnými prejavmi voči ochrancom základných práv a slobôd. Ako zase počuť zbrane, ako narastá agresivita, ako sa postupne zamieňa pravda za lož, láska za nenávisť, sloboda za otroctvo, ako sa spochybňuje demokracia a otvárajú sa dvere totalite.

Buďme nositeľmi svetla, ktoré v sebe nesie odkaz Jana Palacha, nebuďme ľahostajní.

„Každá ľudská bytosť je zároveň politický občan, ekonomický činiteľ a nositeľ morálky a kultúry.“ Michael Nowak

Novinky

Kontakt