Lex Hurvínek…

Lex Hurvínek…

V parlamente riešime niekedy veci veľké a zásadné a inokedy zdanlivo zanedbateľné. Aj také však môžu mať dosah na našu spoločnosť.

Podľa súčasného Zákona o štátnom jazyku dostanú televízie pokutu v prípade, ak odvysielajú rozprávku pre deti v češtine. V nedávnej minulosti takto dostala pokutu RTVS za odvysielanie Spejbla a Hurvínka v pôvodnom znení. Iné televízie nariadenie obchádzajú tak, že rozprávky pre malé deti označia ako nevhodné pre najmenších. Prečo sa ale máme tak veľmi vyhýbať jazyku, ktorý nám bol a je prirodzene blízky?

V mediálnom prostredí sme aj my Slováci spočiatku brali znalosť českého jazyka ako výhodu a aj vďaka tomu sme v zrozumiteľnej podobe pomerne rýchlo získali v ponukách našich káblových a satelitných operátorov rozličné medzinárodné televízne stanice. Dopyt na trhu samozrejme postupne tlačí televízie do čoraz väčšej lokalizácie obsahu, čo je dobré a pochopiteľné. Zároveň sa však pozastavujem nad tým, keď sa niekto rozhorčuje nad tým, pokiaľ sa čeština stále vo vysielaní vyskytne.

V aktuálnom návrhu s kolegami Zuzanou Zimenovou, Ondrejom Dostálom a Petrom Osuským hovoríme o tom, či musia byť v televízii vysielané programy pre deti vždy preložené do slovenčiny, alebo môžu byť odvysielané aj v češtine.

Pôvodný Zákon o štátnom jazyku, v duchu nadväznosti na blízke vzťahy i spoločnú históriu, počítal s výnimkou povinnosti vysielania programov pre deti a mládež pre programy v českom jazyku. Neskoršia novela však priniesla zákaz ich vysielania v pôvodnom českom znení pod hrozbou pokút.

Paradoxne aj dva roky dozadu novelizovaný Zákon o audiovízii, ktorý rieši vysielanie filmov pre maloletých v kinách či v podobe šírenia napríklad na DVD hovorí, že takéto programy nemusia byť dabované z češtiny do slovenčiny. Pre televízie je to ale povinnosť.

A skutočne jeden príklad za všetky – legendárny Spejbl a Hurvínek hlasom vlani zosnulej legendárnej Heleny Štáchovej je jednoducho nezabudnuteľný a nezameniteľný. Za odvysielanie Spejbla a Hurvínka v pôvodnom českom znení dostala pred štyrmi rokmi RTVS pokutu.

Toto považujem za zlý vtip. Nemyslím si, že by teraz mali televízie vysielať programy pre deti viac v češtine, tu zároveň pôsobí dopyt trhu, ale zároveň by sme sa jej nemali vyhýbať minimálne pri nezameniteľných programoch.

Naše deti dnes strácajú kontakt s češtinou a prestávajú ju vnímať ako príbuzný jazyk. Prestávajú jej rozumieť. A tu by sme mali zakročiť ešte viac, než len zmiernením zákona o štátnom jazyku.

Podobnú iniciatívu aktuálne počuť aj z Českej republiky, kde sa nový predseda dolnej komory parlamentu Českej republiky Radek Vondráček pri januárovej návšteve Bratislavy vyjadril, že musia slovenčinu viac približovať českým deťom a mala by sa pravidelne objavovať vo vysielaní.

Niektorí kolegovia v parlamente sa túto debatu snažia dostať do roviny boja Čechoslovakistov, lenže ide v prvom rade o zdravý rozum.

Novinky

Kontakt