Interpelácia vo veci vydaných výnimiek zo Zákona o ochrane prírody a krajiny

Interpelácia vo veci vydaných výnimiek zo Zákona o ochrane prírody a krajiny

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa vo veci vydaných výnimiek zo Zákona o ochrane prírody a krajiny.

Vážený pán minister,
v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať interpeláciu, vo veci vydaných výnimiek zo Zákona o ochrane prírody a krajiny.

V ostatných mesiacoch sa na mňa obracajú občania nielen z Banskobystrického kraja, ale aj spod Vysokých Tatier s obavami o budúcnosť našich národných parkov. V médiách čítame a sledujeme správy o ďalších a ďalších projektoch developerov na územiach národných parkov. A aj keď sama vítam zámery na skvalitňovanie služieb aj v oblasti cestovného ruchu, lesy strácajúce sa pred očami pod ťarchou stavebných strojov, poskytujú srdcervúci pohľad. V tejto oblasti žiaľ mnohí investori v oblasti cestovného ruchu zabúdajú, že kvantita sa vždy nerovná kvalite.  Prezentované sú pritom stále nové a nové projekty či už na území Vysokých alebo Nízkych Tatier, ktoré vyvolávajú obavy. Tie navyše neraz vyvoláva aj nadmerná ťažba dreva v našich lesoch, a to aj v ochranných pásmach národných parkov. Úcta k prírode nám však chýba nielen pri dlhodobých, ale aj krátkodobých zásahoch.

Aby sme mali relevantné informácie o tom, prečo a kde príroda ustupuje rozličným zámerom, žiadam týmto o odpovede na nasledujúce otázky:

  1. Aké výnimky zo Zákona o ochrane prírody a krajiny boli vydané na území Tatranského národného parku, komu a na aký účel?
  2. Aké výnimky zo Zákona o ochrane prírody a krajiny boli vydané na území Národného parku Nízke Tatry, komu a na aký účel?
  3. Zároveň ma v tejto súvislosti zaujíma aj vydanie povolenia pre akciu Tatra Flowers, ktorá sa konala v dňoch 1. až 3. septembra 2017 v Tatranskom národnom parku. Kto, aké povolenia a na základe akých podkladov tejto akcii vydal a prečo neboli rešpektované argumenty ochranárov, ktorí vyjadrili zásadné obavy pred takýmto, aj keď len krátkodobým zásahom do lokalít s najvyššími stupňami ochrany?

Vopred ďakujem za konkrétne odpovede na uvedené otázky.

S úctou
Viera Dubačová

Odpoveď

Odpoveď ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa

Novinky

Kontakt