Interpelácia vo veci prevodov pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

Interpelácia vo veci prevodov pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabrielu Matečnú vo veci prevodov pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely.

Vážená pani ministerka,
v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať interpeláciu, vo veci prevodov pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely.

V súvislosti s množstvom medializovaných prípadov z dávnejšej či nedávnej minulosti, ale aj prípadov, o ktorých ma informovali občania, sa len so zhrozením prizeráme tomu, ako si mnohí svojvoľne vytvárajú stavebné pozemky tam, kde nikdy neboli a prirodzene by ani byť nemali. Rozvoju a urbanizácii síce nemožno vždy brániť, no zároveň si musíme chrániť to, k čomu nás viedli už naši predkovia. V kontraste s tým sa však dozvedáme, ako na historických viniciach vyrastie jeden dom, neskôr ďalší a po pár rokoch z historických viníc nezostalo nič. Alebo sa nám orná pôda popri diaľniciach medzi Pezinkom a Sencom či v okolí Senca, Serede alebo Galanty, mení na priestor pre budovanie logistických skladov. Keby sa jednalo o fabriky zamestnávajúce stovky ľudí, bolo by takéto zabratie pôdy obhájiteľné, avšak v takýchto prípadoch dôjde len k zamestnaniu niekoľkých ľudí a aký je teda prínos pre štát a jeho obyvateľov? Aj také príklady žiaľ na Slovensku nájdeme, pričom by sme ich mohli menovať omnoho viac. Občania sa domnievajú, možno i právom, že štát si tu neplní svoju funkciu a zlyháva.

V tejto súvislosti Vás preto žiadam o informáciu, koľko hektárov poľnohospodárskeho pôdneho fondu a akej bonitnej triedy pôd bolo prevedených na nepoľnohospodárske účely za uplynulých 5 rokov, komu a na aký účel.

Vopred ďakujem za konkrétne odpovede na uvedenú otázku.

S úctou
Viera Dubačová

Odpoveď

Odpoveď ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej

Novinky

Kontakt