Interpelácia vo veci plánovanej výstavby v obci Stratená na území biotopu európskeho významu

Interpelácia vo veci plánovanej výstavby v obci Stratená na území biotopu európskeho významu

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa vo veci plánovanej výstavby v obci Stratená na území biotopu európskeho významu.

Vážený pán minister,

v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať interpeláciu, vo veci plánovanej výstavby v obci Stratená na území biotopu európskeho významu.

Interpelujem situáciu v obci Stratená, južne od cintorína pod Sokolicou, kde sa na základe miestneho schváleného územného plánu povolila výstavba na území, ktoré je v bezprostrednom kontakte s územím NATURA 2000. Navyše je to hygienické ochranné pásmo cintorína, je to miesto biotopu európskeho významu a nesúhlasné stanovisko k narušeniu tohto územia vydal aj Krajský úrad životného prostredia Košice. Prosím o preverenie situácie (vytvárania nových stavebných pozemkov na tomto území) a taktiež sa pýtam aké opatrenia plánuje ministerstvo voči tejto výstavbe vyvodiť.

S úctou
Viera Dubačová

Odpoveď

Odpoveď ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa

Novinky

Kontakt