Interpelácia vo veci dlhodobého riešenia likvidácie plastov

Interpelácia vo veci dlhodobého riešenia likvidácie plastov

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa, vo veci dlhodobého riešenia likvidácie plastov po ukončení vývozu do Čínskej ľudovej republiky.

Vážený pán minister,
v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať interpeláciu, vo veci dlhodobého riešenia likvidácie plastov po ukončení vývozu do Čínskej ľudovej republiky.

Slovenská republika tak ako aj iné európske štáty sa pri vyvážaní triedeného plastového odpadu spoliehala na výkup zo strany Čínskej ľudovej republiky. Avšak Čínska ľudová republika v posledných rokoch postupne regulovala podmienky výkupu plastového odpadu, ktoré boli nevýhodné pre európske štáty (https://www.lidovky.cz/relax/veda/na-pokraji-plastove-kalamity-cina-resi-kam-s-obtiznym-odpadem.A180802_140957_dobra-chut_ape).

Podľa získaných informácií od občanov ako aj dotknutej verejnosti, bude situácia s likvidáciou plastového odpadu na území Slovenskej republiky čoraz horšia. Keďže jeho vývoz do Čínskej ľudovej republiky bol výrazne obmedzený, predpokladáme, že jedinou možnosťou sú v súčasnosti spaľovne plastov. Spaľovne plastov sú limitované kapacitne, rôznymi emisnými normami, ale aj ich počet je nedostatočný. Ďalším problémom so spaľovňami plastov je spaľovanie plastov dovezených zo zahraničia, keďže pre spaľovne to je finančne výnosnejšie. Tým pádom sa znižuje množstvo plastového odpadu od domácich subjektov, ktoré môžu spaľovne spáliť.

V tejto súvislosti ma zaujímajú odpovede na nasledujúce otázky:

1. Aký má plán Ministerstvo životného prostredia SR s likvidáciou vytriedeného plastového odpadu do najbližších rokov?
2. Má Ministerstvo životného prostredia SR informácie o nových technologickom v oblasti likvidácie plastového odpadu?
3. Hrozia Slovenskej republike v najbližších rokoch výrazné environmentálne problémy s plastovým odpadom?
Vopred ďakujem za konkrétne odpovede na uvedené otázky.

S úctou
Viera Dubačová

Odpoveď

Odpoveď ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa

Novinky

Kontakt