Interpelácia vo veci chátrania Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Rusovciach

Interpelácia vo veci chátrania Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Rusovciach

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica vo veci chátrania Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Rusovciach.

Vážený pán predseda vlády,
v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať interpeláciu, vo veci chátrania Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Rusovciach.

Vlastníkom Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Kaštieľ v Rusovciach je Vláda Slovenskej republiky. V zmysle zákona za stav pamiatky zodpovedá jej vlastník. Neriešením chátrajúceho stavu tohto objektu vznikajú obrovské kultúrne a hospodárske škody národnej kultúrnej pamiatky.

Dovoľte mi preto obrátiť sa na Vás prostredníctvom interpelácie s nasledujúcimi otázkami:
1. Kto je zodpovedný za katastrofálny stav, do ktorého sa dostala NKP Kaštieľ v Rusovciach?
2. Ako bude voči zodpovedným za tento stav vyvodená zodpovednost?
3. Aké kroky vláda v najbližšom období zrealizuje pre záchranu tejto NKP?

Ďakujem za odpovede.

S úctou
Viera Dubačová

Odpoveď

Odpoveď predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica

Novinky

Kontakt