Interpelácia na ministerku pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja k téme eurofondových výzviev v oblasti kreatívneho priemyslu

Interpelácia na ministerku pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja k téme eurofondových výzviev v oblasti kreatívneho priemyslu

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabrielu Matečnú vo veci zmien vykonaných v Integrovanom regionálnom operačnom programe.

Vážená páni ministerka,

v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať interpeláciu, vo veci zmien vykonaných v Integrovanom regionálnom operačnom programe spadajúcom pod Vaše ministerstvo.

V termíne 29. november až 4. december 2018 MPRV SR vyhlásilo výzvu na finančné nástroje IROP- PO3-SC-31 2018-39 na sumu 40, 75 mil EUR z ERDF. V tejto súvislosti Vás prosím o odpovede na nasledujúce otázky:

1. Na základe akej analýzy potrieb, či iného podkladu, ktoré by ukázali absorpčnú schopnosť trhu v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu ste vyhlásili výzvu na túto sumu?

2. Prečo je v tejto výzve zadefinovaný výstupový indikátor „Počet renovovaných verejných budov“, pričom tieto sú definované ako: „budova, ktorú vlastní alebo je v správe verejného subjektu“ (Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom sú zadefinované všetky verejné subjekty (verejný obstarávateľ) ako orgány štátnej správy, VÚC, správcovia rozpočtových kapitol, samospráv.), keď tieto finančné nástroje sú určené prijímateľom, ktorými sú subjekty MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle, čo sa vzájomne vylučuje?

3. Z ktorých dimenzií IROP PO3 bola alokovaná suma 40,75 mil EUR ERDF na túto výzvu, keďže v roku 2016 bola suma 5 mil EUR na finančné nástroje kontrahovaná v súlade s programovým dokumentom IROP PO3?

4. Akým spôsobom, alebo na základe akého dokumentu bola suma 40,75 mil EUR ERDF alokovaná na túto výzvu, keď do dnešného dňa existuje iba posledná verzia IROP 4.1, kde je uvedená iba pôvodná schválená suma 5 mi EUR na finančné nástroje?
Vopred ďakujem za konkrétne a úplné odpovede na uvedené otázky.

S úctou
Viera Dubačová

Odpoveď

Odpoveď ministerky pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Gabriely Matečnej

Novinky

Kontakt