Interpelácia vo veci prideľovania dotácií  pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva

Interpelácia vo veci prideľovania dotácií pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministerku kultúry Slovenskej republiky Ľubicu Laššákovu vo veci prideľovania dotácií pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva

Vážená pani ministerka,
v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať interpeláciu, vo veci prideľovania dotácií pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Podľa informácií zverejnenými na webovej stránke občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť (http://inakost.sk/ministerka-kultury-zastavila-financovanie-lgbti-projektov/) malo prísť pri prerozdeľovaní dotácií na podporu projektov, ktoré sa zaoberajú postavením tzv. LGBTI komunity, teda pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, k istým pochybnostiam. Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 434/2010 Z. z., Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky môže poskytovať dotácie v príslušnom rozpočtovom roku na účely kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Podľa medializovaných informácií pri posudzovaní projektov občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť mala odborná komisia navrhnúť podporiť 6 z 8 projektov Iniciatívy Inakosť. Dotácie im mali byť napriek tomu zamietnuté a to aj na vzdory názoru odbornej komisie, ktorá má podľa dikcie § 5 zákona č. 434/2010 Z. z., nezastupiteľné miesto pri schvaľovaní dotácií pre jednotlivé projekty a jej názory mali byť rešpektované.

Zástupcovia občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť ďalej uvádzajú, že žiadali Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o informácie súvisiace so schvaľovaním projektov, ktoré predložili v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Podľa ich názoru im neboli sprístupnené všetky požadované informácie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ktoré sa dajú vyčítať z voľne prístupných zdrojov, prosím Vás o odpovede na tieto otázky:

1) Navrhla odborná komisia (vykonávajúca činnosť podľa § 5 zákona č. 434/2010 Z. z.) podporiť 6 projektov občianskeho združenia Iniciatívy Inakosť v príslušnom rozpočtovom roku 2019?
2) Ak áno, z akého dôvodu nebol rešpektovaný názor odbornej komisie na poskytnutie dotácie na projekty občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť (aj keď zákon nedeklaruje právny nárok na dotácie)?
3) Boli občianskemu združeniu Iniciatíva Inakosť sprístupnené všetky informácie o vyhodnocovaní ich projektov v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.? Ak nie, tak prečo?

Vopred ďakujem za konkrétne a vecné odpovede na všetky uvedené otázky.

S úctou
Viera Dubačová

Odpoveď

Odpoveď ministerky kultúry Ľubice Laššákovej

Novinky

Kontakt