Hazard trápi samosprávy, tie potrebujú viac kompetencií na jeho kontrolu

Hazard trápi samosprávy, tie potrebujú viac kompetencií na jeho kontrolu

Hazard je oblasťou, v ktorej sa občania obracajú na samosprávu, ale tá nemá žiadne kompetencie riešiť ho. Preto s Jánom Budajom a Otom Žarnayom predkladáme návrh novely zákona, ktorý vracia politiku späť k občanom a k ich priamo voleným zástupcom.

Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vnímam občiansky odpor voči herniam najmä v obytných zónach a v blízkosti škôl. Občania sa obracajú na samosprávu a čakajú, že bude ich nespokojnosť s týmito prevádzkami riešiť. Je ťažké vysvetľovať, že mestské orgány majú v spojitosti s hazardom zviazané ruky a povolenia na prevádzkovanie herní udeľuje ministerstvo financií. Radový občan očakáva riešenie situácie od svojho priamo voleného zastupiteľa. Ten mu nevie pomôcť, lebo mu chýbajú kompetencie.

Súčasné znenie zákona o hazarde konzervuje aktuálny stav a neumožňuje flexibilne riešiť podnety občanov. Rovnako to vnímajú aj kolegovia Ján Budaj so skúsenosťou z bratislavskej samosprávy a Oto Žarnay z košickej samosprávy. Spoločne predkladáme v Národnej rade návrh, ktorý rozväzuje ruky mestským a obecným orgánom. Aktuálne znenie zákona neumožňuje regulovať otvárací čas herní, ani neumožňuje vytlačiť herne z obytných zón. Nedajú sa obmedziť ani najproblémovejšie typy hazardných hier.

Regulácia hazardu má na samosprávnej úrovni podporu naprieč politickým spektrom

Jedinou súčasnou možnosťou je totálny plošný zákaz všetkých herní a všetkých typov hier. Navyše musí byť zdôvodnený rušením verejného poriadku a vôbec nezohľadňuje súvisiace sociálne dôsledky, ktoré môže závislosť od hier spôsobovať. Úplný zákaz vnímam ako riešenie, ktoré samosprávy považujú za radikálne a málokedy sa naň odhodlajú. Úplný plošný zákaz spôsobuje skokový výpadok v príjmovej časti rozpočtu mesta, ale môže priniesť aj ďalšie negatíva vyplývajúce z tohto radikálneho rozhodnutia.

Pri žiadnom inom odbore podnikania na území obce alebo mesta nie sú právomoci mestského zastupiteľstva obmedzované petíciou obyvateľstva. Iba pri hazarde.

Minimálne v banskobystrickom mestskom zastupiteľstve pritom existuje konsenzus naprieč politickými stranami, vrátane Smeru, aby boli súčasné právomoci samospráv v oblasti regulácie hazardu posilnené. Na júnovom rokovaní bolo prijaté uznesenie, ktoré v jednej časti deklaruje, „že mesto Banská Bystrica má záujem na obmedzeniach prevádzkovania hazardných hier na území mesta, týkajúcich sa obmedzenia možnosti zriaďovania nových herní, obmedzenia prevádzky herní v obytných zónach, v blízkosti škôl a zariadení voľného času pre mládež…“.

Ďalej uznesenie odporúča primátorovi mesta „iniciovať zmeny zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby mestá a obce mohli účinne regulovať hazardné hry na svojom území“.

Rôzni lobisti v područí hazardného priemyslu sa snažia vytvárať dojem, že snaha regulovať negatívne vplyvy gamblerstva je témou populistov a fanatikov. Ako však ukazuje realita a uznesenia rôznych zastupiteľstiev, na samosprávnej úrovni existuje v tejto téme vzácny konsenzus. Návrh novely zákona by bol prijateľný aj pre prevádzkovateľov hazardných hier, keďže odvráti vlnu úplnej prohibície.

Prevádzkovanie hracích automatov je oprávnene regulované

Najčastejším argumentom prevádzkovateľov výherných automatov je, že porušujeme ich ústavné práva v rámci legálneho podnikania. Ako však upozorňuje Ján Budaj v dôvodovej správe k novele zákona, Súdny dvor Európskej únie „opakovane rozhodol, že právna úprava hazardných hier je súčasťou tých oblastí, v ktorých existujú významné rozdiely morálneho, náboženského a kultúrneho charakteru medzi členskými štátmi“. Preto si každý štát môže určiť na základe svojich hodnôt a spoločenskej situácie, ako bude regulovať hazard.

Práve samosprávy najlepšie vedia posúdiť, aké riziko predstavuje toto podnikanie v ich obci. Konkrétne v Banskej Bystrici sa obyvatelia búria najmä proti hracím automatom a herniam na sídliskách. Náš návrh novely zákona je rozumnou alternatívou k úplnej prohibícii, ktorá napríklad v Banskej Bystrici nie je nutná, ale súčasná právna úprava nás k nej tlačí.

Vládny návrh zákona presadzuje iba vôľu časti lobistov herného priemyslu

Najnovšia právna úprava z dielne ministerstva financií je výsledkom lobingu časti herného priemyslu, ktorá sa elegantne zbaví konkurencie. Pozitívne vnímam, že herné automaty zmiznú z pohostinstiev a krčiem, ale zákon stále nerieši prevádzky v obytných zónach. Naopak, podmienka, že herňa musí mať aspoň 12 herných zariadení, vytvára predpoklad, že na sídliskách sa budú prevádzky rozširovať. Namiesto toho, aby sme ich vytláčali.

Vládny zákon ide poruke veľkým prevádzkovateľom na úkor malých, ale problémy občanov a samosprávy nerieši. Východiskom sú zmeny, ktoré navrhujeme s kolegami Budajom a Žarnayom.

Novinky

Kontakt