Desatoro pre vidiek

Desatoro pre vidiek

Rozvoj slovenského vidieka, našich regiónov, nemôže byť závislý len od toho, aké projekty tých správnych starostov budú vybrané pre podporu. Rozvoj našich obcí nemôže závisieť od toho, akú stranícku príslušnosť má starosta. Všetci starostovia bez rozdielu, všetci občania bez rozdielu potrebujú rovnakú pomoc a podporu. Rozvoj našich obcí nemôže viaznuť na tom, že na žiadosti, projekty, listy starostov obcí z druhého konca krajiny sa na ministerských stoloch v Bratislave zabúda a aj roky na ne neprichádzajú odpovede.

Slovensko to sú, bohužiaľ, dva svety. Veľké mestá a ich okolie a potom obce a regióny, na ktoré sa akoby zabudlo. Prešla som desiatky obcí Banskobystrického kraja v rámci svojich aktivít v tomto kraji. Po vzniku strany SPOLU občianska demokracia som prišla s projektom mobilnej poslaneckej kancelárie, s ktorou sme za uplynulé dva roky prechádzali slovenské obce naprieč krajinou. Stretávala som sa so starostami, stretávala som sa s miestnymi aktivistami, miestnymi ľuďmi. Ich podnety sme potom s celým tímom riešili tu v Bratislave. Pýtali sme sa kompetentných, písali listy, telefonovali. Snažili sa urgovať ich problémy. A pochopila som, že niektoré problémy sú absolútne zásadné, často pritom banálne, ale obyvatelia obcí a ani starostovia sa s nimi nemajú na koho obrátiť. Respektíve ak tak urobia, tak sú dlhodobo ignorovaní.

Rozhodli sme sa tieto problémy jasne pomenovať, spolu so starostami sme pripravili Desatoro pre vidiek, ktoré jasne pomenúva základné potreby obcí a zároveň oblasti, ktoré musíme podporovať, aby sa ľudia na Zemplíne, na Kysuciach, v Novohrade, kdekoľvek nemuseli cítiť ako občania druhej kategórie.

Ako koalícia PS/SPOLU vnímame, že náš vidiek potrebuje okamžitý akčný plán a proaktívny prístup ministerstiev a za to sa budeme zasadzovať. Nie je možné, že ešte stále máme obce bez pitnej vody. A to nielen bez pitnej vody vo vodovodoch, ale aj vo vlastných studniach. Hovorím napríklad o obci Jovsa. Ľudia tam žijú, oni nechcú zlato a diamanty, oni nepotrebujú rekreačný poukaz, oni nepotrebujú predražený štátny web, oni potrebujú od štátu pomoc pre základnú ľudskú potrebu. A to nie je jedna obec.

 

10 konkrétnych opatrení pre vidiek

 

1. MENEJ PAPIEROVANIA, VIAC PEŇAZÍ OBCIAM

Zjednodušíme čerpanie dotácií a eurofondov, aby mohli obce pre svojich obyvateľov ľahšie realizovať komunitné a sociálne projekty. Zvýšime príspevky do Envirofondu a pomôžeme obciam s jeho čerpaním. Zabezpečíme transparentnosť procesov.

2. LEPŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY PRE SENIOROV A PODPORA MLÁDEŽE

Zabezpečíme pomoc od štátu pri budovaní denných a nočných stacionárov pre seniorov. Zvýšime podporu pre tých, ktorí sa budú starať o našich najzraniteľnejších v ich domácom prostredí. Podporíme budovanie medzigeneračných komunitných centier pre seniorov, deti a mládež.

3. PITNÁ VODA A KANALIZÁCIA DO KAŽDEJ OBCE

Chceme zaviesť pitnú vodu a kanalizáciu do každej obce s viac ako 2000 obyvateľmi. Podporíme obce, ktoré potrebujú prioritne vybudovať vodovody a kanalizáciu. Predstavíme alternatívne spôsoby spracovania a likvidácie splaškovej vody a budeme obce motivovať k ich využívaniu.

4. NÁJOMNÉ BÝVANIE PRE MLADÉ RODINY

Nechceme, aby ľudia zo svojich obcí odchádzali. Zavedieme štátnu pomoc pri poskytovaní dotácií a pôžičiek obciam za účelom výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny a posilníme verejné zdroje zo Štátneho fondu na rozvoj bývania na budovanie nájomného bývania.

5. PODPORA PRI BUDOVANÍ CHODNÍKOV, CIEST, CYKLOTRÁS A RODINNÝCH DOMOV

Zavedieme alternatívne formy financovania pre budovanie obecných ciest, chodníkov a cyklotrás v obciach. Podporíme rozvoj cykloturizmu. Budovanie cyklodopravy bude financovať štát. Podporíme menej byrokracie pri stavbe rodinných domov.

6. PODPORA POCTIVÉHO A AKTÍVNEHO RODINNÉHO FARMÁRSTVA

Podporíme aktívnych farmárov a farmárky zefektívnením dotácií do agrosektora na zamestnanosť, vysokú pridanú hodnotu a potravinovú sebestačnosť. Podporíme vznik regionálnych odbytových centier.

7. ČISTÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A LESY PRE ĽUDÍ

Podporíme čisté studne, čistú vodu, čisté a živé potoky a rieky. Zlepšime recykláciu tak, aby mali ľudia dostupnejšie zberné nádoby a separovanie odpadov bolo pohodlnejšie. Lesy SR transformujeme na viaceré regionálne centrá vlastnené obcami a mestami. O využití lesov v okolí svojich obcí by mali rozhodovať ľudia, ktorí tam žijú.

8. DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ PRE VŠETKÝCH

Detský lekár, všeobecný lekár a zubár by mal byť dostupný pre ľudí aj v obciach s menším počtom obyvateľov. Zavedieme príspevky pre mladých lekárov, aby zostávali vo svojich obciach a otvárali si ambulancie aj mimo veľkých miest.

9. KVALITNÉ A DOSTUPNÉ VZDELÁVANIE

Presadíme zákonnú garanciu miesta v škôlke pre všetky deti od troch rokov. Rozšírime sieť prvého stupňa základných škôl 1 – 4 vrátane malotriedok, aby čo najviac detí v citlivom  veku  mohlo navštevovať školu blízko svojho bydliska. Tam kde to nebude možné podporíme bezplatné školské autobusy.

10. VIAC PEŇAZÍ V PEŇAŽENKE A ROZVOJ REMESELNÝCH CENTIER NA VIDIEKU

Znížime odvody pre ľudí zamestnaných v obci, aby im zostalo viacej peňazí v peňaženke. Prioritne podporíme remeselnú výrobu. Zabezpečíme zachovanie spracovateľstva a tradičných remesiel, akými sú krajčírstvo, stolárstvo, hrnčiarstvo, klobučníctvo, sklárstvo, či drotárstvo.

Detailné desatoro v PDF

Novinky

Kontakt