ĎAKUJEM, NEKONČÍME

ĎAKUJEM, NEKONČÍME

V prvom rade mi dovoľte poďakovať sa touto cestou všetkým, ktorí vyjadrili podporu našej volebnej koalícii PS/SPOLU a zvlášť voličom, ktorí svoj preferenčný krúžok udelili aj priamo mne.

Napriek faktu, že v našom snažení nebudeme môcť pokračovať v parlamente, je podpora pre mňa i naše strany zaväzujúca. Zaväzuje nás pracovať ďalej tak, aby „prepadnuté“ hlasy z týchto volieb nezostali napriek výsledku volieb nevypočuté.

Úprimne sa však teším z politickej zmeny, ktorá nastala a bola už tak potrebná. Víťazom prajem samozrejme veľa energie do zodpovedných rozhodnutí pre lepšie Slovensko. Nebudú to mať ľahké. No a porazeným želám dobrú sebareflexiu. Ja sa do nej idem pustiť.

Celý život som sa angažovala v dianí našej spoločnosti a neplánujem v tom poľaviť. Práce na zlepšovaní postavenia slovenských regiónov či kultúry je dosť a vo svojej ceste k lepšej, tolerantnejšej a kultúrnejšej spoločnosti budem pokračovať.

Novinky

Kontakt