Dokážeme sa postarať o našich občanov za hranicami? Letné témy pretrvávajú Návrh pre jasnejšie a efektívnejšie fungovanie neziskových organizácií Posilnenie kompetencií samospráv v potrebných oblastiach Navrhujeme zvýšené tresty za vyhrážanie sa novinárom a posilnenie ich ochrany pred účelovými žalobami Funkciu mestskej poslankyne môžem zodpovedne a s dôverou odovzdať ďalej Viera Dubačová: Súčasné rozčlenenie Banskej Bystrice na volebné obvody je zásadným problémom Folklorista Pellegrini a regionálna kultúra Slovensko potrebuje v tejto dobe objektívne, vyvážené a kultúru podporujúce verejnoprávne médiá Predstavili sme balík opatrení na ochranu novinárov a médií

Kontakt