Interpelácia vo veci voľby generálneho riaditeľa SND Právo na odpoveď zodpovedný politik nepotrebuje Interpelácia vo veci dlhodobého riešenia likvidácie plastov Interpelácia vo veci ďalšieho nakladania s odpadom v okrese Pezinok Prázdniny poslankyne Interpelácia vo veci prideľovania dotácií pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva Interpelácia na ministerku pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja k téme eurofondových výzviev v oblasti kreatívneho priemyslu Interpelácia na ministerku kultúry k téme eurofondových výzviev v oblasti kreatívneho priemyslu Ľudia bdejte, zomrel človek! Pripomíname si upálenie Jana Palacha Rok 2018 v parlamente

Kontakt